A projekt rövid bemutatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásából támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek című, KEOP – 2010 – 6.3.0/Z azonosítójú konstrukciójában a „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére” című projekt megvalósítására.

A rendszer bevezetésének célja

Európai uniós irányelv és hazai jogszabályokban megfogalmazott kötelezettség a 100 000 főnél népesebb városok esetén stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítése. A projekt célja, hogy a jogszabályokban előírt feladatokat – a stratégiai zajtérképek és az erre épülő intézkedési tervek elkészítését – a vonatkozó előírások szerint teljesítse az Önkormányzat.

A projekt megvalósításával elkészülnek az európai jogrendben előírt követelményeknek megfelelő stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek Pécs város közigazgatási területére.

Ezen túlmenően a projekt további célja annak biztosítása, hogy

·         álljon rendelkezésre olyan adatbázis Pécs város közigazgatási területére, amely áttekintő helyzetképet ad a környezeti zajállapotról, továbbá ezzel együtt megvalósítható legyen a megfelelő lakossági tájékoztatás a környezeti zajállapotra vonatkozóan;

·         teljes körű legyen a nyilvánosság tájékoztatása a környezeti zajterhelési adatokról, azok megfelelően értelmezhető módon (színes zajtérképek formájában) álljanak majd a lakosság rendelkezésére, így biztosított legyen a lakosság szakszerű közreműködése az ezzel kapcsolatos döntési folyamatokban;

·         nemcsak a zajterhelés nagyságára, a terhelés minősítésére, hanem a lakossági érintettségre vonatkozóan is álljanak megbízható adatok rendelkezésre.

A projekt eredménye

A projekt eredményeként egy olyan térinformatikai alapú, a városi zajterheltség modellezhetőségét biztosító rendszer jön létre, amely mind a tervezési, mind pedig a különböző döntéshozatali folyamatokban figyelembe vehetővé és mérlegelhetővé teszi a környezeti zajállapot-tényezőt.

A projekt eredményei részletesen:

·         a terület fejlesztéséért, „működtetéséért” felelős szervezet döntéshozói olyan információkhoz jutnak, amelyek a döntések meghozatalához mindenképpen szükségesek;

·         javulni fog a hatósági ügyintézés, ellenőrzés minősége, növekedni fog a környezetpolitika formálásának hatékonysága;

·         növekedik a társadalmi környezettudatosság;

·         erősödik a részvételi demokrácia a zajvédelemmel kapcsolatos helyi döntéshozatali folyamatokban;

·         a fejlesztések, tervezések során a várostervező, közlekedéstervező számára olyan eszköz áll rendelkezésre, amely a szakmai tervezéssel egyidejűleg ad megbízhatóan pontos információkat a tervezett változtatás következtében kialakuló környezeti zajállapotról;

·         biztosított lesz a területfejlesztési és vidékfejlesztési programok összehangolása az egységes rendszerben történő megjelenítéssel, ábrázolással;

·         biztosítottak lesznek azok a feltételek, amelyek zajcsökkentésre fordítható esetleges uniós források igénybevételét teszik lehetővé Pécs városa számára.

A projekt főbb adatai

Projekt megnevezése: Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére (KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0004)

Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Megítélt támogatás: 63 067 074 Ft

Projekt időtartama: 2011. július 15.- 2013. június 14.

 

 

 

Irányító hatóság:

Honlapcím: www.nfu.hu

 

Közreműködő Szervezet:

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta)
Honlapcím: www.kofi.gov.hu