Intézkedési terv

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 365/2010. (09.16.) számú határozata nyomán, 2010 őszén került benyújtásra a "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére" című pályázat. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. döntésének értelmében a projekt 95%-os támogatás intenzitás mellett, 66 386 394 forintból valósul meg. A projekthez megítélt 63 067 074 forint támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, melyhez a 3 319 320 forint sajáterőt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

A projekt célja, hogy a jogszabályokban előírt feladatokat, azaz a 100 000 lakos feletti városok esetében a stratégiai zajtérképeket és az erre épülő intézkedési terveket a vonatkozó előírásoknak megfelelően teljesítse Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által menedzselt projekt 2012 nyarán érkezett el első jelentős mérföldkövéhez, ugyanis a vállalkozó (DATEN-KONTOR, EnviroPlus és GEOlevel Kft.) elkészítette a város közigazgatási területére vonatkozó zajtérképeket, melyet a hatósági véleményezés után, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szeptemberi ülésén elfogadott.

Annak érdekében, hogy az eredményeket a szakma mellett a pécsi lakosok is megismerhessék, az elkészült zajtérképek megtekinthetők a zajterkep.pecs.hu címen.

Az elkészült zajtérképeknek köszönhetően Pécs lakói on-line elérhetőségen keresztül tájékozódhatnak saját környezetük zajterheltségéről.

A zajtérképek elkészítésével nem zárult le a projekt, hanem megindult az intézkedési tervek kidolgozása, melynek elkészítésébe nem csak a szakmai partnerek kerültek bevonásra, hanem a pécsiek is.

A projektnek köszönhetően nemcsak a társadalmi környezettudatosság javulhat, hanem az új dokumentumokkal olyan eszközök állnak majd a várostervezők és döntéshozók rendelkezésére, melyek alkalmasak arra, hogy segítségükkel a környezeti állapotra hatást gyakoroló változások már a tervezési folyamatok során meghatározhatók, értékelhetők. Így biztosítva, hogy a pécsi lakosságot érintő, jövőben megszülető döntések a környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembe vételével történjenek.

Az új stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek a fenti eredmények és előnyök mellett, alapot biztosítanak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a későbbiekben zajcsökkentésre fordítható esetleges uniós forrásokra pályázhasson.

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.


A projekt keretében elkészített Intézkedési terv és annak mellékletét képező Költség-haszon elemzés az alábbi linkre kattintva tölthető le:

·         Intézkedési terv

·         Költség-haszon elemzés